beats by dre cheap

AAAAAAAA BEOGRADSKI JAPAN!!!!

U organizaciji Društva Sakurabana i Doma Omladine Beograda će se ove godine održati:


JAPAN
IZAM ! 2008
-
Prvi festival japanske popularne kulture-

Dom Omlad
ine Beograda, Magacin u Kraljevića Marka 7 -12.10.2008

Japan

ska
popul
arna kultura, Anime, Mange, J-pop, igrani filmovi ali, i klasična
kultu
ra, neobične discipline i običaji - sve to tema je prvog srpskog
nefor
malnog festivala u potpunosti posvećenog Japanu. Centr
alni događaj
festi
vala je izložba crteža domaćih Manga i Anime crtača koja će biti
organ
izovana u Magacinu u Kraljevića Marka 4. Pored
ove izložbe biće
organ
izovane i filmske projekcije, predavanja, radionice, igraonice...07.
10.2008

Magac

in u Kraljevića Marka :

20.00h Sveča

no otvaranje izložbe “Japanizam!”
Izlož
ba radova domaćih Manga i Anime autora. Uz projekcije J-pop spotova, kratkih anime filmova.08.

10.2008

Magac

in, Kraljevića Marka 4:

Izlož
ba je otvorena od 12-19 h

Dom Omlad
ine, Tribinska sala, 20 h
The Sword
of the Stranger (2007, JAP, 105 m)
Režij
a: Masahiro Ando
Film
prati
bezimenog samuraja i njegovog protivnika, zlatnokosog ubicu, koji
bivaj
u na različite načine dovedeni u vezu sa misterioznim dečakom...
“.
..akcija od koje zastaje dah u priči koja je zaista inteligentna...”
Anime
News Netvork09.
10.2008

Magac

in, Kraljevića Marka 4:

Izlož
ba je otvorena od 12-19h

Dom Omlad
ine, Tribinska sala, 20 h
Baldr
Force EXE (OVA, 2006, JAP, 120 m)
Režij
a: Tkashi Yamazaki
Posto
ji
čitav
jedan svet koji nevidimo, svet dostupan samo hackerima...To je
čudan
svet, svet slobode ali povremeno i svet smrti... Šta je realnost,
a šta iluzi
ja? Na ovo pitanje moraće da odgovore članovi hackerske
grupe
Stefan Vulf...

+
kratki film iznenađenja !10.
10.2008

Magac

in, Kraljevića Marka 4:
Izlož
ba od 12-19h


Dom Omlad
ine, Tribinska sala, 19 h :

Preda
vanje:
“Anim
e i manga žanrovi”
Uvod
u čarob
an svet Anime i Mangi fanova - žanrovi koji postoje, ko su
njiho
vi glavni predstavnici, koja ostvarenja nikako ne bi smeli da
propu
stite... Uz projkecije.
Preda

vači : Isidora & Jelena
Dom Omlad
ine, Tribinska sala, 20 h :
The Girl Who Leapt
Through Time (2006, JAP, 100m)
Režij
a: Yasutsaka Tsutsui
Anime
verzi
ja najpopularnije omladinske knjige u Japanu... Srednjoškolka
Makot
o otkriva da može da se kreće kroz vreme i da popravlja svoje i
tuđe grešk
e. Sve posta
je komplikovanije kada shvati da je ova šetnja
kroz vreme
ograničena...11.
10.2008

Magac

in, Kraljevića Marka 4:

Izlož
ba je otvorena od 12-16h

”Cosp
lay Party!”
Od 18-
22:30
Maske
nbal Anime i Manga fanova, dress code u stilu popularnih junaka! Uz zapaljive zvuke J-Popa i J – Rocka.
12.

10.2008

Dom Omlad

ine, Tribinska sala, 20 h:
Sveča
no zatvaranje festivala
Nana (
2005, Jap, 90m)
Režij
a: Kentaro Otani
Uloge
: Mika Nakashima, Aoi Myazaki
Prvi
deo filma
nastao na osnovu popularne mange Ai Yazave. Priča
o dve
devoj
ke koje dele isto ime – Nana. Sluča
jno se sreću u vozu i
razme
njuju svoje snove. Jedna
želi da nađe pravu ljubav, druga želi da
uspe sa svoji
m punk bendom...
Nana 2 (
2006, Jap, 90m)
Režij
a: Kentaro Otani
Uloge
: Mika Nakashima, Yui Ichikawa
Drugi
deo filma
nastavlja se gde se prvi završava – devojke istog imena još
uvek traže
savršenu ljubav, mada traganje postaje sve komplikovanije...
valjda ce tata hteti da me vodi... AAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Ja bi btw ishla u subotu, 11stog, na cosplay... bila bi Takeru mozhda... ili Ryohei... ili tako neko... uff TATA MOOOLIIIIM TEEEE!!!!! AAAAAAAA sutra ga zovem AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA joooj

---COLOR STYLE----
http://237q.blogger.ba
25/09/2008 19:11